Image by Di Maitland

BAŞVURU VE ADAYLIK ŞARTLARI

1. Yarışma’ya yalnızca 1 Ocak 2023 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 70 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gelinler katılabilir.
2.Yarışmaya başvuru formunu dolduranlar  gelinlik ile  çekilmiş boy fotoğrafını ya da gelinlikli bir fotoğraf eklemek zorundadır.
2.1 Katılımcılar  gelinlik , saç ,makyaj , fotoğraf kalitesi gibi kriterler üzerinden değerlendirilecektir.
3.Başvurular, http://www.dugunicinmekan.com. sayfası üzerinden 1 Ocak 2023 tarih ile 1 Kasım 2023 tarih tarihleri arasında alınacaktır.
4.Katılımcıların başvuruları fomlar üzerinden jüri tarafından değerlendirilecek ve Yarışma’ya uygun bulunan Katılımcılar belirlenecektir.
5.Seçmelerde jüri tarafından Katılımcılar arasından 20 (yirmi) finalist belirlenecektir. 
6.Yarışma’nın başvuru, seçme ve final gecesi tarihlerini her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.
7. Eksik yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. dugunicinmekan.com’un katılım başvurularını herhangi bir sebep göstermeksizin kabul etmeme hakkı saklıdır.
8.Katılımcı, Yarışma’ya katılmak için kullandığı kişisel bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder.
9.Katılımcı, Yarışma’ya katılırken temin edeceği kişisel verilerinin dugunicinmekan.com  tarafından veri tabanlarına kaydedilmesine, istatistiki raporlama, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi, reklam, pazarlama, tanıtım ve anket faaliyetleri çerçevesinde kullanılmasına, bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere işbu maddede sayılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla katılımcıların kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Katılımcı, Yarışma’da ödül verilip veirlmeyeceğine ve ödül verilecek ise verilecek bu ödülün ne olacağına münhasıran dugunicinmekan.com’un karar vereceğini, Yarışma’da ödül almaya hak kazanması halinde, ödülünü teslim almakla dugunicinmekan.com ve  çalışanlarını, yetkililerini, müdürlerini ve temsilcilerini, Yarışma’ya katılımına, kabulüne ve ödülü kullanımına ilişkin bütün taleplerden ve yükümlülüklerden ibra etmiş sayılır.
11.Ödül hakkında detaylı bilgi , 1 Kasım  2023 tarihine kadar dugunicinmekan.com instagram sayfasından paylaşılacaktır.
12. dugunicinmekan.com , savaş halleri (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), doğal felaketler, hava, terörist eylemler, isyan veya sivil ayaklanma, uydu veya ekipman arızası, mevzuat hükümleri, halkta baş gösteren bir sağlık krizi, mahkeme veya yargı kararları gibi kontrolü dışında meydana gelebilecek Mücbir Sebeplerden dolayı gerçekleşebilecek iptaller, gecikmeler veya kesintiler nedeniyle Yarışma’nın gerçekleşememesi veya ödülün hiç teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden sorumlu değildir.
13.dugunicinmekan.com’un Yarışma’yı dilediği zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme, Yarışma’nın tarihini, koşullarını ve ödülünü değiştirme hakkı saklıdır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
14. Yarışma kapsamında dugunicinmekan.com 'unyetkilendireceği üçüncü kişi tarafından, dugunicinmekan.com'un  belirleyeceği mecralarda ve materyallerde kullanılmak üzere  yarışmaya katıldığı fotoğrafının paylaşılmasına , 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 84’üncü maddesi uyarınca muvakat ettiğini kabul eder.
15. Katılımcı, dugunicinmekan.com 'un  mali, manevi ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden ya da Yarışma’ya katılması nedeniyle dugunicinmekan.com’dan ücret, maaş, telif bedeli gibi hiçbir maddi talebinin olmadığını, herhangi bir alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, dugunicinmekan’ı  şimdiden ibra ettiğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
16. Katılımcı, Yılın Gelini 2023 ana sponsoru ... tarafından bilgilendirme ve tanıtım amaçlı ticari elektronik iletimi gönderilmesini onaylar ve kabul eder.