top of page
Image by Di Maitland

BAŞVURU VE ADAYLIK ŞARTLARI

1. Etkinliğie yalnızca 1 Ocak 2023 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 70 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gelinler ve damatlar katılabilir.
2.Etkinliğe başvuru formunu dolduranlar  gelinlik ve damatlık ile çekilmiş boy fotoğrafından en az  bir fotoğraf eklemek zorundadır.
2.1 Katılımcılar  gelinlik, damatlık, saç, makyaj, fotoğraf kalitesi gibi kriterler üzerinden değerlendirilecektir.
3.Başvurular, http://www.dugunicinmekan.com. sayfası üzerinden 1 Ocak 2023 tarih ile 1 Kasım 2023 tarih tarihleri arasında alınacaktır.
4.Katılımcıların başvuruları fomlar üzerinden jüri tarafından değerlendirilecek ve etkinliğe uygun bulunan Katılımcılar belirlenecektir.
5.Seçmelerde jüri tarafından Katılımcılar arasından 20 (yirmi) finalist belirlenecektir. 
6.Etkinlik başvuru, seçme ve final gecesi tarihlerini her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.
7. Eksik yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. dugunicinmekan.com’un katılım başvurularını herhangi bir sebep göstermeksizin kabul etmeme hakkı saklıdır.
8.Katılımcı, etkinliğe katılmak için kullandığı kişisel bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder.
9.Katılımcı, etkinliğie katılırken temin edeceği kişisel verilerinin dugunicinmekan.com  tarafından veri tabanlarına kaydedilmesine, istatistiki raporlama, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi, reklam, pazarlama, tanıtım ve anket faaliyetleri çerçevesinde kullanılmasına, bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere işbu maddede sayılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla katılımcıların kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Katılımcı, etkinlikte ödül verilip verillmeyeceğine ve ödül verilecek ise verilecek bu ödülün ne olacağına münhasıran dugunicinmekan.com’un karar vereceğini, etkinlikte ödül almaya hak kazanması halinde, ödülünü teslim almakla dugunicinmekan.com ve  çalışanlarını, yetkililerini, müdürlerini ve temsilcilerini, etkinliğe katılımına, kabulüne ve ödülü kullanımına ilişkin bütün taleplerden ve yükümlülüklerden ibra etmiş sayılır.
11.Ödül hakkında detaylı bilgi , 1 Kasım  2023 tarihine kadar dugunicinmekan.com instagram sayfasından paylaşılacaktır.
12. dugunicinmekan.com , savaş halleri (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), doğal felaketler, hava, terörist eylemler, isyan veya sivil ayaklanma, uydu veya ekipman arızası, mevzuat hükümleri, halkta baş gösteren bir sağlık krizi, mahkeme veya yargı kararları gibi kontrolü dışında meydana gelebilecek Mücbir Sebeplerden dolayı gerçekleşebilecek iptaller, gecikmeler veya kesintiler nedeniyle etkinliğin gerçekleşememesi veya ödülün hiç teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden sorumlu değildir.
13.dugunicinmekan.com’un etkinliği dilediği zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme, etkinlğin tarihini, koşullarını ve ödülünü değiştirme hakkı saklıdır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
14. Etkinlik kapsamında dugunicinmekan.com 'un yetkilendireceği üçüncü kişi tarafından, dugunicinmekan.com'un  belirleyeceği mecralarda ve materyallerde kullanılmak üzere etkinliğe katıldığı fotoğrafının paylaşılmasına , 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 84’üncü maddesi uyarınca muvakat ettiğini kabul eder.
15. Katılımcı, dugunicinmekan.com 'un  mali, manevi ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden ya da etkinliğie katılması nedeniyle dugunicinmekan.com’dan ücret, maaş, telif bedeli gibi hiçbir maddi talebinin olmadığını, herhangi bir alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, dugunicinmekan’ı  şimdiden ibra ettiğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
16. Katılımcı, Yılın Çifti 2023 ana sponsoru ... tarafından bilgilendirme ve tanıtım amaçlı ticari elektronik iletimi gönderilmesini onaylar ve kabul eder.

 

bottom of page